Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u toch een klacht
hebben over onze dienstverlening, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. U kunt uw
klacht versturen naar Postbus 1064, 1400 BB te Bussum t.a.v. Klachtenafhandeling of naar
info@johankengt.nl / info@honestas.nl.

Onder een klacht verstaan wij: “Alle uitingen van klanten die betrekking hebben op een negatieve
beleving ten aanzien van de door Johanknegt adviesgroep B.V. / Honestas B.V. geleverde
diensten en/of producten, of die betrekking hebben op de werkwijze van Johanknegt adviesgroep
B.V./ Honestas B.V. ten opzichte van haar klanten.”

Het is belangrijk dat u uw klacht officieel kenbaar maakt. Als u de klacht instuurt, ontvangt
u binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging. Binnen 14 dagen kunt u onze inhoudelijke
reactie verwachten.

Als wij er behandeling van de klacht samen niet uitkomen, kunt u zich wenden tot het
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). De contactgegevens van het Kifid staan
hieronder.

Kifid
Postbus 93257
2509AG Den Haag
info@kifid.nl
www.kifid.nl
Aansluitnummer Johanknegt Adviesgroep bij Kifid is 300.006985
Aansluitnummer Honestas bij Kifid is 300.006301